Ut av EØS med en fremtidsrettet handelseavtale

Et standardargument for å beholde EØS-avtalen synes å være at "uten EØS-avtalen får vi ikke solgt varene våre". Dette er ikke bare beviselig feil, men det hoppes glatt over at det er EU som har tjent mest på EØS-avtalen, mens hverken Norge, norske bedrifter, eller norske arbeidstakere har styrket seg som følge av EØS-avtalen.

Før EØS (1993) var Norges eksport til EU på 58,2% av totaleksporten. I 2016 var andelen sunket til 44,5%. Av totaleksporten går altså nå vesentlig mer til land utenfor EU. Vår import fra EU har mangedoblet seg i samme tidsrom.

Norge er EUs femte største handelspartner og vi importerer for ca 400 milliarder i året   

Norge inngikk en bilateral handelsavtale med datidens EF i 1973 som sikret full tollfri adgang til EU-markedet for alle industrivarer. Dette er fortsatt en gjeldende avtale, som i dag blant annet regulerer vilkår for handel med fisk, og som igjen vil kunne komme til anvendelse i sin fulle bredde dersom EØS sies opp. 

  • EØS-avtalen kan sies opp med ett års varsel hvis et flertall på Stortinget bestemmer seg for det.
  • Hvis EØS-avtalen sies opp, fastslås det i avtalens artikkel 120 at handelen mellom EU og Norge skal reguleres av tidligere avtaler.
  • Forskjellen på dagens tollbelastning og med en handelsavtale utgjør i verste fall kun 1,8 prosent av eksportverdien.
  • EU har de senere år hatt en netto eksport av tjenester til Norge.
  • EU har inngått over 200 handelsavtaler internasjonalt.
  • Det er usannsynlig at EU skulle avvise frihandel med Norge, som forsyner EU-land med så store mengder olje, gass og andre innsatsvarer til eget næringsliv.
  • Norge, Island, Lichtenstein og Sveits (EFTA) har 23 frihandelsavtaler som dekker i alt 32 land, og EFTA har som ambisjon å inngå nye avtaler med stadig flere land verden over.

I praksis har det skjedd en svært omfattende økning i importen fra EU til Norge, mens eksporten har stått på stedet hvil.

For de fleste tjenestenæringer er det vanskelig å påvise at de har vunnet mer ute enn de har tapt hjemme som følge av EØS, og EU har de senere år hatt en netto eksport av tjenester til Norge.

Kilde: Alternativrapporten