EØS-avtalens innhold

Etter mange år med ja-sidens advarsler om katastrofe og fullstendig kaos om EØS-avtalen røres, - er det for de fleste vanskelig å tro/akseptere det jussprofessorene Hans Petter Graver, Peter Ørebech og Eivind Smith påpeker.

De sier at ingen av de handelsavtalene, lovene, direktivene eller forordningene, - som i dag styrer vårt forhold til EU, - blir berørt ved en oppsigelse, det fordi de ikke er nevnt eller omtalt i EØS-avtalen.

Under her finner dere EØS-avtalen i sin helhet, hentet fra Lovdata. De som ønsker det kan klikke på hoved linken, eller søke i de forskjellige paragrafene.

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1992-11-27-109


 

 

Lov om gjennomføring i norsk rett av hoveddelen i avtale om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde (EØS) m.v. (EØS-loven)

Dato

LOV-1992-11-27-109

Departement

Utenriksdepartementet

Sist endret

LOV-2014-04-11-11 fra 12.04.2014

Publisert

Avd I 1992 Nr. 23

Ikrafttredelse

01.01.1994 samtidig med EØS-avtalen

Korttittel

EØS-loven – EØSl

 

Kapitteloversikt: