Velkommen!

Gratulerer som registrert medlem!

Vi er foreløpig en liten organisasjon og sender følgelig ikke ut giro for årskontingent til nye medlemmer. Du er selv ansvarlig for innbetaling av kontingent.

Kontingent overføres til konto 3910.61.27194, merk betalingen med ditt registrerte telefonnummer


Alternativt kan kontingent betales med Vipps til vipps-nummer: 517979

Kontingent kroner 250,-. Vi tar gjerne i mot større bidrag.