Solidaritetskamp mot EØS

 

Solidaritetskamp mot EØS arbeider for en snarlig oppsigelse av EØS-avtalen, hovedsaklig ved å informere og bevisstgjøre grasrota i fagbevegelsen og i landbruksorganisasjonene. Tre anerkjente, norske jussprofessorer har på direkte spørsmål uttalt at avtalen kan sies opp umiddelbart. Ingen av de ca. 13 000 lovene, direktivene og forordningene som Stortinget har vedtatt, - og som i dag regulerer vårt forhold til EU, - er nevnt eller omtalt i EØS-avtalen. De 13 000 vedtakene er bare et resultat av EØS-avtalen, og vil derfor ikke bli berørt ved en oppsigelse

Solidaritetskamp Mot EØS ble stiftet 8. mars 2018, og har sine røtter i arbeiderbevegelsens EU-motstand fra 1994.Vi henvender oss til grasrota i Norge, med særlig vekt på arbeiderbevegelsen. Denne grasrota aksepterer ikke lenger den utviklingen EØS-avtalen påfører Norge. Avtalen har stadig blitt endret og gjort så omfattende at den truer våre arbeidsplasser og det norske demokratiet. Den er dermed i strid med resultatet av to folkeavstemninger der folket sa nei til det EU-like samfunnet.

Støtt opp om Solidaritetskamp mot EØS!

Årskontingent for 2021: 250,- kroner

Registrer deg som medlem

Vi har i lang tid sett på alt det negative som skjer med norske arbeidsplasser på grunn av EØS-avtalen. Fagbevegelsen vingeklippes, og arbeidere mister rettigheter. Gjennom EØS-avtalen står EU-retten over norsk rett, og fagorganiserte taper. EØS-avtalen har sendt tusenvis ut i arbeidsledighet. Utenlandske aktører utkonkurrerer norske bedrifter og entreprenører, - med sin medbrakte dårligere lønnete arbeidskraft. Institusjoner privatiseres, og bemanningsbyråer tar over. Lønnsdumping florerer.

Over tid har vi reagert på EØS-tilhengernes skjønnmaling av avtalen, og deres manglende kritiske synspunkter på alle EU-direktivene. Direktivene kjøres gjennom Stortinget fullstendig ukritisk, og uten forbehold. Ledende politikere på tilhengersiden påstår at det blir kaos om noen rører EØS-avtalen. Tre kjente norske jussprofessorer tilbakeviser dette. Mange politikere har et avslappet forhold til virkelighet, og hva som er en korrekt framstilling av EØS-avtalen.

Det er EØS-motstandere i de fleste partier, og det er på høy tid at vi alle utfordrer EØS-tilhengerne på Stortinget og i partiene, for å sette søkelyset på EØS-avtalen, og hva den egentlig gjør med våre arbeidsplasser, næringslivet og vårt demokrati. For å bli en tyngde i det offentlige rom, trenger vi medlemmer som engasjerer seg og skaper en slagkraftig organisasjon.

Vi tilbakeviser påstanden om at vi trenger EØS-avtalen for å kunne selge varene våre.Vi har full markedsadgang selv om vi sier opp EØS-avtalen. Avtalen har også utviklet seg til noe langt mer enn en handelsavtale. Vi vet ikke om noe annet land som underlegger seg andre lands suverenitet, - bare for å få lov til å selge varene sine.

Solidaritetskamp mot EØS (SMEØS) skal drive med informasjonsarbeid om EØS-avtalens virkning for Norge, og utfordre de politiske partiene. Vi skal vise hvor uproblematisk det egentlig er for Norge å si opp avtalen. SMEØS er offentlig registrert på vanlig måte i Brønnøysund med et styre, og tildelt organisasjonsnummer.

Vi tror mange deler vår uro over hva som skjer når partier og politikkere omfavner EU-systemet. En lovgiving som i bunn og grunn er en lovfesting av høyrepolitikk og markedsliberalisme.

SMEØS får den tyngden medlemmene våre gir oss, og vi er helt avhengig av å få medlemmer som er villig til å betale kr. 250 (eller mer) i kontingent for 2021. Vi er også helt avhengig av at kontingenten betales på frivillig basis, enten med Vipps eller over bank. 

Innbetaling kontingent: Vipps m/kode 517979, eller til bankkonto 3910 61 27194

 

Støtt opp om Solidaritetskamp mot EØS!

Årskontingent for 2021: 250,- kroner

Registrer deg som medlem